Vorige: PulsTeller.   Omhoog: Meettoestellen.   Volgende: Een zelfbouw-spanningsmeter
Inhoudsopgave   Index


Ratatosk, een pulsbreedtemeter.


Voorstelling.

ratatosk.jpg Ratatosk1 is een teller, die op een serie LED-displays aangeeft hoelang een bepaalde TTL-toestand actief was. Deze toestand kan ―naar keuze― een laag- of een hoog niveau aan zijn ingang zijn. Dit niveau kan afkomstig zijn van een digitale schakeling. Maar ―door een gepaste voorzetschakeling te gebruiken― kan zowat alles gemeten worden: de lengte van een regenbui, het aantal uren daglicht per etmaal, de capaciteit van een NiCd-cel, enz...

Vermits het display uit 10 decaden is samengesteld, kan er geteld worden van 0 tot 9.999.999.999 Met behulp van een draaischakelaar kan de snelheid waarmee geteld wordt ingesteld worden tussen 1MHz en 1Hz. Als voor de laagste snelheid gekozen wordt, duurt het meer dan 115.740 dagen voor de maximum tellerstand bereikt is; als er continu geteld wordt, welteverstaan. Voor de meeste praktische doeleinden zal dit wel toereikend zijn...

Aangezien de IC's die de telpulsen verwerken en de LED-displays aandrijven (CD4026) er zo'n 100nSec over doen om de tellerstand bij te werken, duurt het 1 μSec, vóór het ganse display de tellerstand aangepast heeft. Hierdoor is het weinig zinvol om kloksnelheden te gebruiken die hoger dan 1MHz liggen.


Mogelijkheden.

Ratatosk_Fig.png
Teneinde Ratatosk zo universeel mogelijk te maken, zijn er verschillende instelmogelijkheden voorzien.

Eénmalig of sommerend tellen.

Door middel van twee aanraakschakelaars kan gekozen worden uit even zoveel bedrijfsmodes.

1-Shot
Ratatosk telt éénmaal, en behoudt daarna zijn tellerstand. Verdere niveau-veranderingen aan zijn ingang worden genegeerd.
Continu
Ratatosk blijft zijn tellerstand aanpassen, zolang het gekozen niveau zich voordoet. Als dit niveau verandert, wordt het tellen onderbroken tot het niveau weer “goed” is.

Hoog of laag.

Voorts zijn er twee aanraakschakelaars die de gebruiker de mogelijkheid geven om de lengte van een laag- danwel een hoog niveau op de ingang van Ratatosk te meten.

Reset.

Om het even in welke bedrijfsmode Ratatosk opereert, hij zal nooit uit eigen beweging het display op nul zetten. Hierdoor blijft de laatst-gelezen tellerstand op het display staan. Het is hierdoor ook mogelijk verschillende metingen na mekaar te doen, waarbij het resultaat van elke meting netjes bij de vorige opgeteld wordt.

Teneinde het display op nul te zetten is er een tiptoets voorzien. Die beïnvloedt niet enkel het display, maar ook de werking van de teller. Na het loslaten van de reset-toets gebeurt het volgende:

 1. Drie vlaggen worden op ``off'' gezet: Ready, Start en Stop.
 2. Ratatosk wacht tot het gekozen niveau niet overeenkomt met het ingangsniveau. Zo wordt vermeden dat het tellen een aanvang neemt op een ongewenst ogenblik. Nu wordt de Ready-vlag gezet.
 3. Vervolgens wacht Ratatosk tot het gekozen niveau wel overeenkomt met het ingangsniveau. Hierop wordt de Start-vlag gezet, en worden de telpulsen doorgegeven.
 4. Als er gekozen is voor 1Shot-mode, wordt de Stop-vlag gezet, zodra het gekozen niveau niet meer overeenkomt met het ingangsniveau. Hierna vallen alle werkzaamheden stil; enkel een druk op de reset-toets kan Ratatosk weer tot leven wekken...

Display.

De gebruikte LED-displays hebben een redelijke ouderdom; hun lichtopbrengst is dan ook vrij gering. Teneinde een goede leesbaarheid te bekomen ―ook bij sterk omgevingslicht― zijn de LED-displays enigzins achteruit geschoven ten opzichte van het bedieningspaneel. Dit schermt ze terdege af van omgevingslicht.
Om energie te sparen, kan het display uitgeschakeld worden. De overige komponenten van Ratatosk blijven ―met uitgeschakeld display― gewoon hun werk doen.

Werking.

De telpuls-generator.

ClkGenerator_Fig.png

Het kloppend hart van Ratatosk is een kant-en-klare 4MHz-oscillator. Dit type oscillators is weliswaar ook verkrijgbaar in een 1MHz-uitvoering, maar die is aanzienlijk duurder dan de CD4040, die nu gebruikt wordt om het kloksignaal door vier te delen. Na de CD4040 volgen een serie tiendelers van het type CD4017. De carry-out (CO) uitgang van iedere tiendeler is verbonden met de CLK-ingang van de volgende. Tevens is er telkens een aftakking gemaakt naar een buffer, wiens uitgang hoogohmig is als aan zijn stuuringang een hoog niveau staat. Alle stuuringangen worden ―via een weerstand― hoog gehouden. Door middel van een draaischakelaar wordt de gewenste buffer vrijgegeven.

De teller/display-drivers.

Teller_Fig.png Zoals bijgaande figuur laat zien, is er weinig nodig om een aantal telpulsen zichtbaar te maken op een LED-display. De CD4026 is bijzonder geschikt voor deze taak, daar het al de nodige logica aan boord heeft. Op pin1 komen de klokpulsen binnen. Het IC reageert op de opgaande flank van iedere puls. De frequentie die we op pin5 terugvinden, bedraagt 1/10e van de ingangsfrequentie. Telkens de tellerstand van 9 naar 0 verspringt, verschijnt een opgaande flank op pin5. Door telkens pin5 van iedere teldecade naar pin1 van de volgende decade door te verbinden, kunnen we de rij zo lang maken als we willen.
Naast een deel dat de klokpulsen verwerkt, beschikt de CD4026 ook over een display-driver. Deze is geschikt om LED-displays met een gemeenschappelijke kathode (zoals de MAN74A) aan te sturen.

Ondanks het feit dat de stroom-begrenzende weerstanden niet noodzakelijk zijn, werden die toch aan de schakeling toegevoegd om zodoende de warmte-dissipatie van de IC's te beperken. De warmteontwikkeling van de ganse schakeling is trouwens niet gering. Vermits er tien displays aanwezig zijn, kunnen er maximaal 70 LED's gezamenlijk oplichten. Aan 5mA per segment komen we dan al snel op 350mA voor het totaal. Ook de trafo en de spanningsregelaar dragen hun steentje bij, wat warmteontwikkeling betreft. Wat extra koeling, onder de vorm van een ventilatortje, is dan ook geen overbodige luxe.

Bediening.

TipToets_Fig.png Het kiezen van de meetfrequentie geschiedt met behulp van een draaischakelaar. Voor de overige functies zijn er tiptoetsen voorzien. Doordat zowel de HCT-serie als de GAL over hoogohmige ingangen beschikken, is het een koud kunstje deze van een tiptoets te voorzien. Het volstaat een weerstand van 10 MOhm tussen de ingang en Vcc te plaatsen, en een diode tussen ingang en tiptoets aan te brengen. Het schema hiernaast toont hoe met behulp van 2 NAND-poorten, 2 weerstanden en 2 diodes een tiptoets-flipflop kan samengesteld worden. Het Display-pritje bevat twee van dergelijke flipflops. Eén van deze flipflops schakelt het display aan en uit. Met behulp van de andere kan het te-meten niveau gekozen worden.

Daarnaast zijn er nog drie tiptoetsen voorzien, die rechtstreeks met een ingang van de GAL verbonden zijn. Twee van deze tiptoetsen geven de mogelijkheid een keuze te maken tussen éénmalig meten en continu meten. De derde tiptoets start een meting.

Voor de tiptoetsen zelf werden vergulde kontaktpinnen gebruikt, afkomstig uit een vrouwelijke D-connector.

Een brokje logica: de GAL

GAL_Fig.png Het enige dat nog ontbreekt om Ratatosk tot een bruikbaar instrument te maken, is een stuk logica dat beslist wanneer (en wanneer niet) de klokpulsen worden doorgegeven aan de tellers.

Een GAL van het type 16V8 is hiervoor bijzonder geschikt. Zelfs de traagste GAL ―met een signaal-doorlooptijd van 20 nSec― is meer dan snel genoeg om met een klokfrequentie van 1MHz om te springen.

Hoofdstuk Reset laat een deel van de taken zien, die de GAL moet verrichten. De GAL-source brengt meer duidelijkheid.


GAL16V8
IDNT      TelGAL
datum      27-07-1997
bestemming   Ratatosk, een teller

SYN   1
AC0   1

!
    RstFB  Vcc
    HiLo  Res1
    Low   1ShotOut
    Res2  ContOut
    RstIn  Ready
    1Shot  Start
    Cont  Stop
    Mod3  RstOut
    IN   ClkOut
    GND   ClkIn


; Een druk op de Reset-knop zet de teller op nul
@ RstOut    AC1 1 /RstIn      ; Resetten als er op de RstIn-knop gedrukt wordt

; Na een reset wacht Ready tot (IN != HiLo),
; dit om een foutieve (onvolledige) meting te vermijden.
@ Ready     AC1 1 RstIn * IN * /HiLo
        + RstIn * /IN * HiLo
; Eens geaktiveerd, houdt Ready zichzelf in stand
        + Ready * RstIn

; Start wordt aktief zodra Ready hoog is, EN als (IN == HiLo)
@ Start     AC1 1 RstIn * Ready * IN * HiLo ; Starten als (IN == HiLo)
        + Ready * RstIn * /IN * /HiLo
; Start houdt zichzelf in stand tot de volgende reset
        + Start * RstIn

; In de 1Shot-mode stoppen we als Start reeds aktief was, en als (IN != HiLo)
@ Stop     AC1 1 Start * 1ShotOut * RstIn * IN * /HiLo
        + Start * 1ShotOut * RstIn * /IN * HiLo
; Dat blijft zo tot de volgende reset
        + Stop * RstIn

; De twee volgenden vormen een soort flipflop, waarbij 1Shot default is
@ 1ShotOut   AC1 1 /1Shot
        + 1ShotOut * Cont
        + /ContOut

@ ContOut    AC1 1 /Cont
        + ContOut * 1Shot

; Het kloksignaal wordt doorgegeven als Start hoog is en Stop laag
@ ClkOut    AC1 1 ClkIn * Start * /Stop

#

De voeding.

Voeding_Fig.png Over de voeding valt nog het minst te zeggen. Een trafo, gevolgd door een gelijkrichterbrug en een elco leveren een ruwe gelijkspanning van meer dan 13Volt. Onder de trafo zijn verbindingspunten voorzien, waarmee de meest-gepaste ruwe spanning kan gekozen worden.
Een 7810 maakt hier een nette 10Volt van, geschikt voor de tellers/display-drivers. De tweede regelaar ―een 7805― levert de nodige 5Volt voor de overige IC's.
Daarnaast is er een geforceerde koeling voorzien in de vorm van een miniatuur-ventilatortje. De reden hiervoor staat beschreven in hoofdstuk De teller/display-drivers.De print-layouts.

Alle layouts zijn afgedrukt op schaal 2/1.

De Display-print.

LedDisplay_overzicht.png

LedDisplay_printsporen.png

De Teller-print.

Teller_overzicht.png

Teller_printsporen.png

Het printje met de frequentiekiezer.

Frequentiekiezer_overzicht.png Frequentiekiezer_printsporen.png

De Voeding.

Voeding_overzicht.png Voeding_printsporen.pngVoetnoot

...Ratatosk 1
Ratatosk ("borende tand") is het eekhoorntje, dat de stam van Yggdrasil op-en-neer rent om het serpent Níðhöggr (dat tussen de wortels leeft) te vertellen welke onheuse dingen de arend Veðrfölnir (die in de top van de boom zit) over hem gezegd heeft ― en omgekeerd.Vorige: PulsTeller.   Omhoog: Meettoestellen.   Volgende: Een zelfbouw-spanningsmeter
Inhoudsopgave   Index

Pros Robaer - 2014