Vorige: NetSlaaf.   Omhoog: Sturingen.   Volgende: StudyLichtSturing.
Inhoudsopgave   Index


Specht.


Voorstelling.

Wat is het?

Woodpecker.jpg De Specht is een processor-gestuurde printboormachine. De processor (een Z80-CPU) ontvangt de gegevens van de te boren gaten van een PC via een MeetKabel. Die gegevens zijn vectors, uitgedrukt in stappen voor de X- en de Y-stappenmotoren. Nadat Specht alle data heeft ontvangen, begint hij onmiddelijk aan zijn taak, werkt die af, en gaat vervolgens wachten op een volgende opdracht...

Naast het traditionele gebruik bestaat ook de mogelijkheid Specht manueel te besturen. Daarvoor zijn een aantal toetsen voorzien; de namen spreken voor zich. Wordt een X- of een Y-toets kort ingedrukt, dan beweegt Specht de bijbehorende motor 1 stap, wat “twee keer niks” is. Door een toets ingedrukt te houden, gaat de motor sneller en sneller draaien, tot hij zijn maximum snelheid bereikt heeft. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt duidelijk als je de broncode bekijkt.

 Home   Y--   
 X--   Boor   X++ 
   Y++   
De “Home” en de “Boor” toetsen hoeven maar kortstondig ingedrukt te worden. De eerste brengt het boormachientje naar zijn beginpunt en schakelt het uit; de tweede laat het boormachientje op volle kracht draaien, boort een gat, haalt het boormachientje naar boven en laat het verder op halve kracht draaien.

Toetsen.png Op het schema hiernaast valt te zien dat we, door een beetje te goochelen met dioden, 6 toetsen kunnen aansluiten op 3 ingangen van de CPU-kaart.
Naast de toetsen zijn er nog twee LED's aanwezig, waarmee Specht zijn status bekend maakt: een rode LED in de “Boor” toets die oplicht als er een gat geboord wordt, en een twee-kleuren LED, die van groen naar rood springt als de interrupt-routine uitgevoerd wordt.
Meer info wordt weergegeven door een LCD-display.


De MeetKabel

De naam “MeetKabel” stamt ergens uit de tweede helft van de jaren '80, toen het (op de Amiga) gebruikt werd om allerlei meettoestellen aan te sturen. De opzet is vergelijkbaar met een (paralelle) printer-kabel, met dit verschil dat er twee exemplaren met de uitbreidingsprint verbonden zijn.
Om te weten met welke kabel het te bedienen toestel verbonden is, beschikt ieder apparaat over een unieke “elektronische handtekening”.
Hier de pinbezetting van de 25-polige connector (aan de PC-zijde is de kabel aangesloten via een 15-polige connector):

MK-pin   Kleur   Funktie   IO-Conn. 
 1   BRUIN   SHIELD   
 2   ROOD       
 3   ORANJE   GND   1 
 4   GEEL   GND   9 
 5   DONKERGROEN   D7   2 
 6   DONKERBLAUW   B3   6 
 7   PURPER   B0   15 
 8   GRIJS   B2   14 
 9   WIT   B1   7 
10   ZWART   GND   8 
11   CREME   GND   8 
12   LICHT-DONKERGROEN       
13   LICHTGROEN       
 
MK-pin   Kleur   Funktie   IO-Conn. 
14   ROOD-ZWART       
15   ORANJE-ZWART       
16   GEEL-ZWART   D6   10 
17   GROEN-ZWART   D5   3 
18   GRIJS-ZWART   D4   11 
19   ZWART-GRIJS   D3   4 
20   CREME-ZWART   D2   12 
21   ROOD-WIT   D1   5 
22   ORANJE-WIT   D0   13 
23   BRUIN-WIT       
24   BLAUW-WIT       
25   PURPER-WIT       

Zoals in de broncode te zien is, wordt er geen gebruik gemaakt van handshaking of iets dergelijks. De PC plaatst een byte op de databus (D0 ... D7), geeft met 2 bits aan, om welke data het gaat (X-L, X-H, Y-L of Y-H), en maakt de INT-pin kortstondig laag. Let wel: de INT-pin, niet de NMI-pin! Dat betekent dat de Specht interrupts kan uitschakelen. En dat doét hij ook, als hij een print aan het boren is.

Opbouw.

PrintBoorMachine.png


De opbouw van Specht is vrij eenvoudig van opzet:
Een onderstel waarop een wagentje zich in X-richting kan bewegen.
Op dit wagentje bevindt zich een tweede exemplaar, dat zich in Y-richting kan verplaatsen.
Hierop dan weer een gemodificeerde mini-boorkolom waarin het eigenlijke boormachientje een plaats vindt. Dit laatste kan zich in Z-richting bewegen.

De aandrijving van beide wagentjes en boormachientje gebeurt door middel van 3 stappenmotoren. Verder zijn er 6 contacten voorzien: 2 per beweegbaar deel, die de software toelaten zowel begin- als eindpunt te dedecteren.
Het boormachientje kan niet enkel in- en uitgeschakeld worden; het kan ook aan een laag toerental draaien, zodat het van hieruit op korte tijd zijn maximum snelheid kan ontwikkelen.

Foto's.

Hieronder nog wat foto's van het opgebouwde geheel:


SpechtPicII.jpg


SpechtPicIII.jpg


De besturing.

Schema.

Het schema hieronder lijkt uitgebreid, maar bij nader onderzoek valt het op te delen in enkele eenvoudige blokken.

Specht_Fig.png

Bovenaan zien we de processor (IC1, een Z80-CPU), vergezeld van RAM (IC2, een62256) en ROM (IC3, een 27128-eprom).
De rechterzijde wordt geheel in beslag genomen door 3 ingangs- en 4 uitgangs-buffers (IC6 ... IC12).
Aan de linkerzijde bevinden zich ―naast de klokgenerator(IC13, een 74HC04)― 2 GAL's (IC4 en IC5, beiden een GAL16V8), die het dataverkeer op de print regelen.
Wat rest (in het midden) is een reset-schakeling, die eveneens deel uitmaakt van IC13.

IC4, de M-GAL, regelt het dataverkeer tussen CPU en diens geheugen-blokken, ROM en RAM. Daarnaast geeft de M-GAL een seintje aan zijn collega, de IO-GAL. Die bedient op zijn beurt de ingangs- en uitgangsbuffers.
Hieronde de broncode voor beide GAL's:


GAL16V8
IDNT		MGAL
datum		20-05-2003

SYN	1
AC0	1

!
	RD		Vcc
	WR		ORES1
	MREQ		RAMRW
	A13		RAMOE
	A12		RAMCS
	A11		ROMOE
	A15		ORES2
	A14		IOEN
	IRES1		ORES3
	GND		IRES2

@ /RAMRW	AC1 1	RD

@ /RAMOE	AC1 1	A15 * /MREQ * /RD

@ /RAMCS	AC1 1	A15 * /MREQ

@ /ROMOE	AC1 1	/MREQ * /A15 * /A14
		    +   /MREQ * /A15 * /A13
		    +	/MREQ * /A15 * /A12
		    +	/MREQ * /A15 * /A11

@ IOEN		AC1 1	/MREQ * /A15 * A14 * A13 * A12 * A11GAL16V8
IDNT		IOGAL
datum		20-05-2003

SYN	1
AC0	1

!
	RD		Vcc
	WR		I1
	A02		I2
	A13		I3
	A12		O1
	A11		O2
	A01		O3
	IOEN		O4
	A00		ORES1
	GND		IRES1

@ /I1		AC1 1	IOEN * /RD * /A00 * /A01 * /A02
@ /I2		AC1 1	IOEN * /RD * A00 * /A01 * /A02
@ /I3		AC1 1	IOEN * /RD * /A00 * A01 * /A02

@ /O1		AC1 1	IOEN * /WR * A00 * A01 * /A02
@ /O2		AC1 1	IOEN * /WR * /A00 * /A01 * A02
@ /O3		AC1 1	IOEN * /WR * A00 * /A01 * A02
@ /O4		AC1 1	IOEN * /WR * /A00 * A01 * A02


De CPU-software.

De software voor de Z80-CPU is in assembler geschreven. Hier staat de listing, een html-bestand dat automatisch opgemaakt wordt tijdens het assembleren van de broncode.
De eerste kolom geeft het adres weer en de tweede de code, beiden hexadecimaal. De rest van elke regel wordt ingenomen door de broncode.

De print-layout.

De CPU-print.

SpechtLayout.png
SpechtPcb.png

De druktoetsen-print.


DruktoetsenPcb.png

De boormachine-sturing.


BoormachineSturingPcb.pngVorige: NetSlaaf.   Omhoog: Sturingen.   Volgende: StudyLichtSturing.
Inhoudsopgave   Index

Pros Robaer - 2014