Vorige: Autoranging DVM   Omhoog: Meettoestellen.   Volgende: Differentiële Probe.
Inhoudsopgave   Index


Naderingssensor.


Voorstelling.

Wat is er mooier, dan lichten die automatisch gaan branden als men in het donker door de woning loopt?
Daarvoor zijn wel sensors nodig, die de nabijheid van een menselijk lichaam kunnen vaststellen. En dan nog liefst een sensor die we verborgen kunnen opstellen zodat hij zijn omgeving niet ontsiert.
Dit artikel beschrijft de bouw en de werking van zo'n sensor.

Oscillator met capacitieve sensor.

CapacitieveSensorII.png Het schema hiernaast toont een inverter met een Schmitt-trigger ingang (IC1), waarbij een spoel (L1), geholpen door een condensator, de inverter doet oscilleren. De frequentie waarop dit gebeurt wordt bepaald door de resonatiefrequentie van de L/C-combinatie.

De spoel kennen we, het is een gewone RF-choke van 1000μH. De condensator is een ander verhaal.

Enerzijds bestaat die uit een vel aluminium-folie, dat op dik papier is gekleefd. Dit geheel krijgt een plaatse onder het tapijt. De folie vormt een condensator in combinatie met zijn omgeving. De capaciteit van die “condensator” kan heel klein zijn, denk maar aan een droge woning, opgebouwd uit baksteen en hout. Of hij kan juist (relatief) groot zijn, als er gewapend beton in de nabijheid is.
Anderzijds is er ook nog de paracitaire capaciteit die bij de ingang van IC1 hoort. Die bedraagt ―volgend de datasheet van de NC7S14― 10pF. Erg weinig, maar niet te verwaarlozen.

Een praktijkopstelling ten huize van ondergetekende toont aan dat IC1 op een frequentie van iets minder dan 1MHz oscilleert. De capaciteit zou bijgevolg (ongeveer) 28pF moeten bedragen. Als we daar de ingangscapaciteit van IC1 aftrekken, blijft er 18pF over.
Zodra een hand (of een ander lichaamsdeel) de ALU-folie tot minder dan 1cm nadert, zakt de frequentie naar ±800kHz. Dat betekent, dat de capaciteit stijgt naar 40pF waarvan 30pF voor rekening van de ALU-folie is.

De microcontroller.

Die frequentiezwaai kan met eenvoudige hulpmiddelen gedetecteerd worden. Een monoflop, die als pulsverkorter fungeert, en een R/C-filter volstaan om de frequentie te vertalen naar een analoge spanning. Een comparator volstaat dan, om variaties in die analoge spanning vast te stellen.

Die comparator moet dan wel precies ingesteld worden. En juist daar kan het fout gaan. Allerlei omgevingsfactoren kunnen de capaciteit van de ALU-folie beïnvloeden, en dus ook de frequentie. Ik denk dan voornamelijk aan de luchtvochtigheid en de temperatuur.
Dat kan tot gevolg hebben, dat de comparator regelmatig moet bijgesteld worden.

Als we het detecteren aan een kleine microcontroller overlaten, kan die anticiperen op kleine, langzame frequentievariaties.

De μC in kwestie is een ATtiny45.
De uitgang van de oscillator gaat naar PB2. Deze pin kan als externe klok geconfigureerd worden, en stuurt Timer0 aan. Timer0 doet weinig meer dan tellen - zonder ingrijpen gaat TCNT0 van 0 naar 255 om vervolgens weer naar 0 te springen.
De μC beschikt over een tweede timer/counter: Timer1. Timer1 geven we een klok van 2MHz ―zowat het dubbele van Timer0, dus― en we laten hem een interrupt produceren als zijn tellerstand van 255 naar 0 gaat.
Als de ISR1 telkens TCNT0 uitleest en vervolgens op 0 zet, kennen we de frequentie die de oscillator produceert. Door de gemeten frequentie uit te middelen worden ongewenste externe invloeden uitgeschakeld. Enkel wanneer een plotse frequentiedaling van meer dan 1/16e wordt vastgesteld, gaat de μC daar op reageren.

De volledige code kan hier bekeken worden.

Het opgebouwde printje.

CapacitieveSensorTraphalBoven.jpg
Veel valt er op de print niet te bespeuren - enkel de μC en het spoeltje. En ja, ook nog een LED'je dat zijn licht door een opening laat schijnen.
De overige onderdelen zijn SMD-componenten die zich aan de onderzijde bevinden:
CapacitieveSensorTraphalOnder.jpg
Het kan uiteraard nog kleiner, als ook voor de ATtiny45 en de spoel SMD-uitvoeringen gebruikt worden. Maar het huidige printje is al kleing genoeg om een plaatsje te vinden achter een plint of een deurstijl.Voetnoot

...ISR 1
Interrupt Service RoutineVorige: Autoranging DVM   Omhoog: Meettoestellen.   Volgende: Differentiële Probe.
Inhoudsopgave   Index

Pros Robaer - 2014